Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

Măsurile de pregătire pentru perioada de toamnă – iarnă 2021-2022

Măsurile de pregătire pentru perioada de toamnă – iarnă 2021-2022

S.A.„Drumuri Orhei” a demarat pregătirea drumurilor publice naționale pentru sezonul de iarnă 2021-2022.

 

 Măsurile de pregătire pentru perioada de toamnă – iarnă 2021-2022 și termenele de realizare:

 

 

Nr. d/o

Măsurile întreprinse

Termen de realizare

1

2

3

1

Executarea lucrărilor de lichidare a defectelor părții carosabile (plombarea gropilor, combaterea fisurilor cu scopul protejării îmbrăcămintei de influența factorilor climaterici negativi (îngheț, apă, zăpadă).

30.11.2021

2

Instalarea mijloacelor necesare de organizare a circulației rutiere și executarea marcajului pietonal.

30.10.2021

3

Efectuarea lucrărilor de curățare și de reparație a sistemelor de evacuare a apelor.

30.11.2021

4

Pregătirea și depozitarea cantităților necesare de material antiderapant (sare tehnică, nisip, savură), ținând cont de completarea rezervelor.

10.12.2021

5

Pregătirea pentru activitatea în condiții de iarnă a mașinilor și utilajelor special utilizate la deszăpezirea drumurilor și combaterea lunecușului, mijloacelor de transport ale serviciului de patrulare, semnalizarea lor.

01.12.2021

6

Asigurarea cu forțe de muncă, tehnică pentru deszăpezirea și combaterea lunecușului. Repartizarea de comun acord cu Consiliile raionale a sectoarelor de drumuri după organizațiile din teritoriu și încheierea cu ele a contractelor de antrenare a tehnicii la combaterea înzăpezirii.

25.11.2021

7

Formarea rezervelor minim necesare de carburanți la depozitele districtelor pentru asigurarea funcționării mașinilor și utilajelor rutiere în timpul calamităților naturale și situațiilor excepționale.

permanent

8

Executarea lucrărilor de reparație și pregătire a încăperilor administrative, de producție și locative, a cazangeriilor, sistemelor termice, rețelelor electrice, efectuarea etanșării ușilor și ferestrelor, reparația acoperișurilor.

30.11.2021

9

Pregătirea încăperilor pentru persoanele de serviciu, dotarea cu legătură telefonică sigură, scheme de deservire a drumurilor și repartizarea tehnicii pe sectoare și altă documentație necesară.

25.11.2021

10

De întărit sectoarele de drum periculoase după muncitorii rutieri și asigurarea sectoarelor cu material antiderapant, instalarea indicatoarelor rutiere cu tematică de iarnă.

25.11.2021

11

De petrecut instructajul la locul de muncă cu persoanele implicate în activitatea de întreținere a drumurilor publice în timp de iarnă 2020-2021, asigurarea angajaților cu echipament de lucru.

01.12.2021

12

Organizarea serviciului de iarnă în regim „Non-Stop” și informarea organizațiilor cointeresate despre starea drumurilor și măsurilor întreprinse pentru asigurarea circulației rutiere. Întocmirea graficului de serviciu.

Permanent

01.12.2021

31.03.2022

 


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3501
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate