Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A.„DRUMURI ORHEI”

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A.„DRUMURI ORHEI”

Consiliul Societății pe acțiuni S.A.„Drumuri Orhei” anunță convocarea Adunării Generale Extraordinare cu prezența acționarilor la data de 3 septembrie 2021 pe adresa or. Orhei, str. Călărașilor 6.

Înregistrarea se va începe la ora 1100 până la 1200 , iar începutul Adunării Generale Extraordinare va avea loc la ora 1200.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este alcătuit la data de 17 august 2021. Cu materialele privind ordinea de zi a adunării acționarii pot lua cunoștință zilnic începând cu data de 24 august 2021 până la 3 septembrie 2021, de la orele 800 la 1700, în incinta blocului administrativ al S.A.„Drumuri Orhei”.

Pentru participare la adunare, acționarii urmează să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora și procura perfectată în modul stabilit de lege.

Cu respect,

Consiliul Societății

 

Mai multe informații la nr. de tel.: 0 (235) 30-7-50


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3501
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate