Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la activitatea economică a S.A. ”Drumuri Orhei”

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la activitatea economică a S.A. ”Drumuri Orhei”

cu privire la activitatea economică a S.A. ”Drumuri Orhei” pe perioada de 01.04.2020-30.04.2021

Întru înbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților S.A. ”Drumuri Orhei”, pe perioada de activitate 01.04.2020-30.04.2021 au fost efectuate măsuri concrete și obținute următoarele realizări:

 1. A fost amenajat teritoriile întreprinderii, instalată iluminare stradală, instalate camerile de supraveghere vidio;
 2. La intrarea în incinta corpusului administrativ al întreprinderii a fost instalată rampa de acces pentru persoanele cu dezabiliotăți locomotorii;
 3. A fost instalată  încălzirea termică la district Telenești, construite și amenajate încăperi igienico-sanitare (vestiar, WC, duș, ecet.);
 4. A fost schimbat acoperișul  la hangarul pentru tehnică la district Telenești;
 5. A fost schmbat mobilierul în încăperea administrației;
 6. Mecanismele, utilajele au fost marcate cu logotipul întreprinderii, completate cu truse medicale, stingătoare.
 7. Angajații au fost asigurați cu echipament individual de muncă și echipamnet special de protecție;
 8. Din cauza tehnicii învechită, care consuma excesiv combustibil, întreprinderea suporta cheltuieli enorme, deaceia în scopul deminuării cheltuielilor și îndeplinirea lucrărilor prevăzute au fost procurate următoarele utilaje rutiere:

-Freză pentru beton asfaltic la district Orhei și district Telenești;

-Tocatoare de fărîmițat crengi ladistrict Orhei și district Rezina;

-Buldoexcavator;

-3 camioane de model ”Ford” pentru transportarea angajaților;

 1. S-a construit suplimetar un hangar pentru păstrarea tehnicii în teritoriul întreprinderii;
 2. Pe parcursul perioadei indicate, activitatea întreprinderii nu a fost stopată din cauza pandemiei COVID-19 și activează în regim normal, fiind respectate toate normele epidemiologice.  Angajații sunt asigurați cu echipamentele necesare de protecție.
 3. Începînd cu 01.01.2021 au fost majorate salariile angajaților întreprinderii;
 4. Pentru meritele și contribuția adusă de către angajați la îndeplinirea indicilor de producţie reieșind din posibilitățile financiare a întreprinderii li se accordă un adaos lunar la salaruiu.
 5. La zile de sărbători angajațiilor li se acordă indemnizații.
 6. Semnificativ s-a ridicat nvelul disciplinei de muncă la întreprindere, o mare atenție se atrage respectării de către angajați a regulelor de securitate și sănătate în muncă.

 

                             Administrația S.A. ”Drumuri Orhei”

 


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3501
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate