Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

În atenția acționarilor "S.A Drumuri-Orhei"

În atenția acționarilor "S.A Drumuri-Orhei"

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A.„DRUMURI ORHEI”. La 12 iunie 2020 a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor S.A.„Drumuri Orhei”, la care au fost prezenți 1 acționar, cvorumul a constituit 99,375 % din numărul de acțiuni cu drept de vot.

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A.„DRUMURI ORHEI”

La 12 iunie 2020 a avut loc Adunarea Generală  a Acționarilor S.A.„Drumuri Orhei”, la care au fost prezenți 1 acționar , cvorumul a constituit 99,375 % din numărul  de acțiuni cu drept de vot.

    LA ADUNAREA GENERALĂ AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE DECIZII:

  1. S-a aprobat darea de seamă a organului executiv al societății pe anul 2019 și direcțiile prioritare de activitate  pentru anul 2020.
  2. S-a aprobat darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2019.
  3. S-a aprobat darea de seamă anuale Comisiei de cenzori pentru anul 2019.
  4. S-a examinat raportul companiei de audit.
  5. S-a aprobat repartizarea profitului net anul 2019 și normativele repartizării profitului net pentru anul 2020.
  6. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor comisiei de cenzori.
  7. S-a aprobat alegerea Consiliului Societății și comisiei de cenzori, și stabilirea remunerării acestora.
  8. S-a confirmat compania de audit și stabilirea cuantumului serviciilor prestate pentru anul 2020.
  9. S-au autentificat semnăturile Președintelui și secretarului Adunării generale de către comisia de cenzoră a societății.

Informații la telefonul : 0(235) 30-7-50

Consiliul societății


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3501
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate