Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor

Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor

În baza hotărârii consiliului S.A.„Drumuri Orhei” din 24.07.2020 se  anunță convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor societății la data de 14.08.2020 , ora 12:30, cu prezența acționarilor, în sediul S.A. „Drumuri Orhei” pe adresa: or. Orhei, str. Călărașilor, 6, cu următoarea

     În baza hotărârii consiliului S.A.„Drumuri Orhei” din 24.07.2020 se  anunță convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor societății la data de 14.08.2020 , ora 12:30, cu prezența acționarilor, în sediul S.A. „Drumuri Orhei” pe adresa: or. Orhei, str. Călărașilor, 6, cu următoarea:

Ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea statutului societății pe acțiuni ”Drumuri-Orhei” în redacție nouă.

Înregistrarea acționarilor de la orele 11:30 pînă la orele 12:20.

Lista acționarilor este perfectată la data de 30 iulie 2020.

Acționarii cu drept de participare la adunarea generală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.

Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale, începînd cu 5 august 2020 până la 14 august 2020 în zilele lucrătoare, de la orele 800 pînă la 1700, în incinta societății la secretara consiliului, Ecaterina Sprinceană. Tel:0(235) 30-7-50

Consiliul societății S.A.„Drumuri Orhei”


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3501
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate